Blog

Fiber Optik Kablo Tasarımı

Fiber Optik Kablo Tasarımı

Fiber Optik Kablo Tasarımı


Fiber Optik Kablo Tasarımı

1.Fiber Optik Kablonun Tasarımı Nasıldır?

Fiber optik kablo, iç yansıma için seçilen bir çekirdekten ve bir kaplama katmanından oluşur. Kaplama genellikle bir akrilik tabakası ile kaplanır. Bu kaplama fiber özünü hasara karşı korur ve aynı tüp içerisinde birden fazla fiber olduğunda fiberlerin kolay seçilebilmesini sağlar, ancak bu akrilik boya optik dalga kılavuzu özelliklerine katkıda bulunmaz. Bireysel kaplanmış fiberler sıkı veya gevşek tüp içerisine yerleştirilirler. Bu tüpler ihtiyaca göre tek tüplü veya çok tüplü olarak kablo haline getirilebilirler. Çok tüplü kablolarda, kablo çekirdeğini oluşturmak için merkez elemanı etrafına tüpler S ve Z yönlerinde bükülerek sarılırlar. Kablo özü üzerine istenen gerginliği sağlamak için kevlar ya da cam elyaf kullanılır. Bununla beraber tek kılıflı veya çok kılıflı olabildiği gibi metal içeren zırhlı veya metal içermeyen zırhlı opsiyonların da mevcuttur. En son katman olarak dış kılıf malzemesi ile kaplanarak kablo haline dönüştürülür.

İç mekân uygulamaları için, fiber genellikle, basit bir kablo oluşturmak için, kevlar gibi esnek ve güçlü mukavemet elemanıyla kaplanır. Kablonun her bir ucu, kolay bir şekilde bağlanması için özel bir fiber optik konektör ile sonlandırılır.

Daha zorlu ortamlarda kullanım için çok daha sağlam bir kablo yapısı gereklidir. Fiber kendisini zorlamadan gerilmesine olanak sağlayan, yarı-sıkı tüplere koyulur. Bu, fiberin döşeme sırasında ve sıcaklık değişimlerinden dolayı gerilimden korur. Fiber tüpleri "jel siz sıkı tüp" veya jelle doldurulmuş “gevşek tüp” olabilir.

Dış mekân kablolamada kritik bir sorun, Fiberin su ile kirlenmesini önlemektir. Bu durum, bakır tüpler ve su itici jel veya elyafı çevreleyen su emici toz gibi katı bariyerlerin kullanılmasıyla gerçekleştirilir.

Fiber Çekirdek Boyutları

Fiber özellikleri, çekirdek ve kaplama çaplarını bir oran olarak göstermektedir. Çok modlu fiber genellikle 62.5 / 125 veya 50/125 mikron, tek modlu fiber 9/125 mikron olarak kullanılır.

Fiber Optik Çekirdek Tipleri

Günümüzde çok modlu ve tek modlu olmak üzere kullanılan iki çeşit fiber optik kablo vardır. Çok modlu fiber optik kablolar, 125µm dış çapa ve 50µm civarında çekirdek çapına sahiptirler ve ilerleyen ışık, çoklu yol üzerinden hareket eder. Data alma ve gönderme tek modlu fiber optik kabloya göre daha yavaş ve kısa mesafelidir. Tek modlu fiber optik kablolar ise sadece bir çeşit yayılmaya izin vermek için 10µm çapından daha az bir çapa indirgenmiştir ve ilerleyen ışığın tümü tek bir yol üzerinde hareket eder. Yüksek kapasitedeki bilgiyi çok modlu fiberden daha iyi iletirler. Çünkü sinyalin yayılması ve kaplamaya çarparak ilerlemesi yoktur.