Blog

Fiber Optik Kullanım Alanları

Fiber Optik Kullanım Alanları

Fiber Optik Kullanım Alanları


M Fiber optik sistemleri oldukça büyük olanakları ayaklara kadar getirdiğinden dolayı kısa süre içinde geniş kullanım alanlarına sahip olmuştur. Fiber optik sistemlerin kullanım alanları içinde;

 • Nükleer enerji santrallerinde

 • Radyo aktif ışınlarının iletişiminde yaşanan bozukluklarda

 • Reklam panolarından

 • Trafik kontrolü ile alakalı olan sistemlerde

 • Haberleşmeyi sağlamada

 • Demiryollarında sinyalizyonu ve elektrifikasyonu sağlamada

 • Havacılık alanlarında

 • Elektronik aygıtların birbirleri ile bağlanmasında

 • Bina içlerinde bulunan iletim sistemlerinde

 • Santraller arasında var olan bağlantılarda

 • Haberleşme sistemlerinde